Brak wolnych miejsc

Szanowni Państwo,

informujemy, że wszystkie bilety na spotkanie pt. "Kaprysy wszechświata” z udziałem ks. prof. Michała Hellera oraz dra hab. Janusza Wawrowskiego ZOSTAŁY POBRANE.

Zachęcamy jednak do sprawdzania stanu rezerwacji biletów, a także zapisywania się na LISTĘ REZERWOWĄ. W przypadku rezygnacji zarejestrowanych osób - w systemie udostępnione zostaną wolne bilety.

Organizator zastrzega sobie też prawo do wprowadzenia zmian w zasadach realizacji wydarzenia. Wszelkie zmiany wynikać będą z obowiązujących rozporządzeń Rady Ministrów w związku z pandemią COVID-19.

Pobierz bezpłatny bilet na spotkanie pt. "Kaprysy wszechświata"


Warunkiem udziału w wydarzeniu będzie okazania biletu w formie drukowanej lub na nośniku elektronicznym (np. tablet, telefonoraz przekazanie wypełnionego oświadczenia dot. COVID-19.