Wojna w Ukrainie oczami korespondenta.

Wojna w Ukrainie oczami korespondenta

22 lutego 2023 r. (środa), godz. 12.00 

Spotkanie i dyskusja wokół książki pt. „Opór”. Uczestnikami dyskusji są Paweł Pieniążek, Wojciech Jagielski, a moderatorem redaktor Jacek Stawiski.

Relacja prasowa

Relacja zdjęciowa

Relacja filmowa

Nota biograficzna

Paweł Pieniążek

Nota biograficzna

Wojciech Jagielski