Zawirusowana demokracja

Wydaje się, że w naszej cywilizacji, cywilizacji zachodniej, dzisiaj demokracja jest przez olbrzymią większość ludzi uważana za coś naturalnego. Za coś niekwestionowanego. A jednak demokracja jest taką formą rządów, która czasem ulega schorzeniom, czasami bardzo poważnym schorzeniom. Stąd tytuł wykładu „Zainfekowana Demokracja”.

Premiera spotkania
on-line

15 września 2021 r. (środa), godz. 18.00 UTC + 2

Zapowiedź spotkania

Wielki Brytyjski polityk Winston Churchil powiedział, że demokracja jest najgorszą formą rządów, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu. Jakie infekcje grożą demokracji? Jak się bronić przeciwko tym infekcjom, jak się zabezpieczyć?

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk (rozprawa habilitacyjna pod tytułem „Historia prawicy francuskiej (1981-2007)”.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: historii i polityki Francji oraz polskiej myśli politycznej.

Aktualności - Zawirusowana demokracja