Paradoksy ochrony zabytków w Polsce

Ochrona zabytków wymaga efektywnie działającego systemu prawnego. Na czym polegają trudności w określeniu stosownych ram prawnych i jakie paradoksy pojawiają się w działaniach związanych z zabezpieczeniem najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego Polski? Tych zagadnień dotyczyć będzie wykład prof. Stanisława Waltosia.

Wykład realizowany hybrydowo

17 listopada 2021 r. (środa), godz. 12.00 UTC + 2
Aula im. prof. Jerzego Chłopeckiego, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

Transmisja na Facebooku i YouTube

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

prof. Stanisław Waltoś

Polski prawnik i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, wieloletni członek PAN i PAU, pracownik UJ, a w latach 1977-2011 dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Stanisław Waltoś w latach 1997-2019 był pracownikiem WSIiZ, posiada tytuł profesora honorowego naszej Uczelni. 

Aktualności - Paradoksy ochrony zabytków w Polsce