Co się stanie, gdy wyłączą internet?

Gdy ponad 20 lat temu na ekrany kin wchodził „Matrix”, chyba nikt z nas wówczas nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo internet będzie oddziaływał na nasze życie. Wizja świata, w którym ludzie żyją w wirtualnej rzeczywistości wydawała się wtedy czymś nierealnym i bardzo odległym, a dzisiaj…

Wykład online

19 stycznia 2022 r. (środa), godz. 18.00 UTC + 2

Premiera online na Facebooku i YouTube

Dr hab. Aleksander Hall, prof. WSIiZ

dr Barbara Przywara

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Socjologiczno – Historyczny rok 2009), magister socjologii (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydział Socjologiczno – Historyczny, rok 1998).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: psychospołecznych aspektów Internetu i nowych mediów, a także procesów mediatyzacji różnych sfer życia. 

Aktualności - Co się stanie, gdy wyłączą internet?