"O prawdzie w języku"

Profesor Jerzy Bralczyk po raz kolejny przyjął zaproszenie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Znakomity językoznawca, przed którym współczesna polszczyzna nie ma żadnych tajemnic i który doskonale wie: „Jak mówić, żeby nas słuchano?”, tym razem wygłosił wykład pt. „O prawdzie w języku”.

Ze względu na pandemię Covid-19 organizatorzy cyklu „Wielkie Pytania w Nauce” musieli zmienić dotychczasową formułę spotkań. Premiera spotkania z prof. J. Bralczykiem odbyła się 28 stycznia 2021 r. o godz. 18.00. 

Profesor Jerzy Bralczyk

Zobacz nagranie ze spotkania

Zapowiedź spotkania #1

"Prawda jest jedną z podstawowych wartości. U Platona była to jedna z trzech wartości: prawda, piękno i dobro. Prawda chyba była najważniejsza, bo ona mogła weryfikować i piękno, i dobro..."

Zapowiedź spotkania #2

"Ludzie nie zawsze chcą prawdę słyszeć. Nie zawsze przyznają się do tego, że właśnie, prawdy usłyszeć nie chcą. Ale możemy mówić swoją prawdę, to co myślimy. Możemy mówić szczerze, możemy mówić uczciwie..."

Profesor Jerzy Bralczyk

Profesor Jerzy Bralczyk

Wybitny językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.

Od wielu lat wykłada w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi działalność popularyzatorską w sferze poprawności języka, zwłaszcza publicznego, a także języka polityki, reklamy, prawa. Jest autorem licznych programów radiowych i telewizyjnych.

Aktualności - O prawdzie w języku

Zobacz więcej newsów