Prawda w Języku

"O prawdzie w języku"

prof. Jerzy Bralczyk