Organizatorzy cyklu "Wielkie Pytania w Nauce"

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie to niepubliczna uczelnia, która powstała w 1996 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia m.in. na kierunku Zarządzanie, Informatyka, Logistyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Programowanie, Marketing interaktywny, Kosmetologia oraz Dietetyka. Od 2015 r. WSIiZ jako czwarta uczelnia w kraju, otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Tym samym zyskała status uczelni akademickiej. WSIiZ oferuje także kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach uniwersytetu trzeciego wieku.

Czytaj więcej o WSIiZ »

WSIiZ z sukcesem prowadzi także badania naukowe zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Zajęcia prowadzą m.in. profesorowie z najlepszych zagranicznych uniwersytetów oraz praktycy biznesu. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, dzięki czemu studenci uczestniczą w komercyjnych projektach podmiotów biznesowych.

WSIiZ znajduje się w czołówce polskich uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej. Od 2001 roku w uczelni kształcą się studenci z zagranicy, którzy mają możliwość studiowania wybranych kierunków w języku angielskim, w tym na jedynych w Polsce, elitarnych ścieżkach General Aviation i Aviation Management. Obecnie w WSIiZ kształci się ponad 6 tys. studentów, w tym blisko 1500 studentów obcokrajowców pochodzących z 50 krajów świata. Mury uczelni opuściło już ponad 40 tys. osób.

Od wielu lat WSIiZ realizuje długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Efektem umiejętnego łączenia działalności naukowo-dydaktycznej uczelni z działalnością biznesową jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Obecnie udział przychodów z działalności pozadydaktycznej wynosi ponad 50%, co czyni WSIiZ unikatową w skali kraju.

WSIiZ posiada 28 000 m2 własnej powierzchni dydaktyczno-biurowej, w tym 50 specjalistycznych laboratoriów usytuowanych w budynku głównym w Rzeszowie oraz w nowoczesnym kampusie w podrzeszowskiej Kielnarowej, w skład którego wchodzi m.in. Centrum Edukacji Międzynarodowej (CEM).

WSIiZ od kilku lat poddawana jest weryfikacji poprzez uznane rankingi i oceny prowadzone przez niezależnych ekspertów krajowych, jak i międzynarodowych. Na świecie jednym z najbardziej opiniotwórczych rankingów jest U-Multirank realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyniki tego rankingu potwierdzają wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni wyższych. W rankingu szczególnie doceniono badania, transfer wiedzy oraz jakość kształcenia. W ogólnej klasyfikacji WSIiZ uzyskała noty „A” – bardzo dobry i „B” – dobry, w kilkunastu kategoriach.

W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, uczelnia po raz ósmy uzyskała prestiżowy tytuł „ Uczelnia Liderów”. WSIiZ została doceniona za wieloaspektową aktywność środowiska akademickiego uczelni na rzecz budowania w niej kultury jakości, rozwijania współpracy nauki i biznesu oraz kreowania powiązań z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WSIiZ znajduje się również w gronie nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Uzyskanie prawa do używania logo HR Excellence in Research potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.

"Tygodnik Powszechny"

„Tygodnik Powszechny” to najszybciej rosnący tygodnik opinii w Polsce.

Pełen obraz tygodnia: o kuluarach wielkiej polityki pisze Andrzej Stankiewicz, Polskę i Polaków przez pryzmat reportażu i rozmowy oglądają Anna Goc, Błażej Strzelczyk i Przemysław Wilczyński. Satyrycznych rysunków komentujących aktualne sprawy dostarcza Bartosz Minkiewicz, autor komiksów „Wilq”.

Czytaj więcej o "Tygodniku Powszechnym"

Zawsze zaskakujące analizy na przecięciu polityki, religii, popkultury tworzy Marcin Napiórkowski. Najnowsze seriale odkrywa Jakub Majmurek, nowe i stare idee omawia Jakub Dymek, o książkach piszą Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk, Łukasz Najder. Wśród felietonistów są Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata.

Co tydzień najważniejsze filmy recenzuje nagrodzona przez PISF za krytykę filmową Anita Piotrowska. Piszemy też o muzyce współczesnej i poważnej, o teatrze i operze, o najbardziej gorących wydarzeniach.

Wielokrotnie nagradzany dział zagraniczny zapełniają korespondenci z całego świata: jesteśmy w Azji, w Iraku i Turcji, nasz dziennikarz, jako pierwszy z polskich mediów był na Lampedusie, od początku towarzyszymy wydarzeniom na Ukrainie, jesteśmy też w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w Izraelu i Niemczech, z Francji piszemy o terroryzmie, z Argentyny o Papieżu, a z Wenezueli o gospodarczym krachu.

„Tygodnik Powszechny” to katolicyzm otwarty. Najważniejsze informacje z Watykanu papieża Franciszka i z kraju. Duchowość, medytacja, stosunki państwo-Kościół – nie unikamy żadnego tematu. Piszemy o Kościele wobec pedofilii i o świecie wobec Kościoła – wśród autorów Szymon Hołownia, ks. Adam Boniecki, ks. Michał Heller, Zuzanna Radzik, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Jacek Prusak, Piotr Sikora i Artur Sporniak.