"Wielkie Pytania w Nauce"

Kilka słów o cyklu

Logo - Wielkie Pytania w Nauce

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania już od 2016 roku, we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym” realizuje cykl wykładów pt. „Wielkie Pytania w Nauce”.

Spotkania organizowane są w formie otwartych, niekomercyjnych wydarzeń z udziałem niekwestionowanych autorytetów świata nauki, których dorobek uznany został nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Organizacja spotkań

Jaki jest nasz cel?

Jednym z kluczowych celów organizacji wykładów jest upowszechnianie i popularyzowanie nauki oraz stworzenie możliwości wymiany doświadczeń badawczych, przeciwdziałanie pogłębiającemu się kryzysowi zaufania do nauki oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Oprócz walorów stricte naukowych i badawczych, spotkania mają również walor popularnonaukowy. Celem organizacji wykładów jest bowiem chęć pokazania, że efekty pracy naukowców są nie tylko tematem do dyskusji dla wąskiego grona specjalistów, ale mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

Zaproszenie do udziału w cyklu ma również stanowić pewnego rodzaju opozycję dla niewymagającej intelektualnego wysiłku rozrywki wszechobecnej w mediach. Idąc niejako pod prąd, wychodzimy do społeczeństwa z unikatową propozycją, która ze względu na swoją niepowtarzalność, cieszyła się do tej pory dużą popularnością i na stałe wpisała się w kalendarz życia naukowego i kulturalnego regionu. Do tej pory bowiem zrealizowane zostały już pięć edycji cyklu „Wielkie Pytania w Nauce”.

Nadchodzące wydarzenia