I edycja cyklu
"Wielkie Pytania w Nauce"

Pierwsza edycja cyklu „Wielkie pytania w nauce” zrealizowana została w roku akademickim 2016/2017 pod patronatem „Tygodnika Powszechnego”

W trzech spotkaniach z udziałem ks. prof. Michała Helleraśp. prof. Jerzego Vetulanego oraz prof. Jerzego Bralczyka wzięło udział kilka tysięcy słuchaczy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Partnerem strategicznym cyklu był Urząd Miasta Rzeszowa. Przedsięwzięcie realizowane było we współpracy z Fundacją Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, wydawnictwem Copernicus Center Press, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej oraz firmą Elektromontaż.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu podsumowującego realizację I edycji cyklu pt. „PO NAUKI DO RZESZOWA”, który opublikowany został na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Spotkania w ramach I edycji cyklu "Wielkie Pytania w Nauce"

Image

"Czy wszechświatem rządzi przypadek?"-
ks. prof. Michał Heller

Image

Dlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce? - prof. Jerzy Vetulani

Image

"Jak mówić, żeby nas słuchano?" - prof. Jerzy Bralczyk

Prelegenci I edycji cyklu "Wielkie Pytania w Nauce"