"W labiryncie świata"

Kilka słów o cyklu

Cykl paneli dyskusyjnych „W labiryncie świata” organizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Projekt realizowany jest we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”. W roku akademickim 2018/2019 odbyła się pierwsza edycja tego cyklu.

Spotkania ze światem kultury

Jak powstała idea realizacji spotkań?

Idea organizacji cyklu zrodziła się w odpowiedzi na zainteresowanie i sugestie kierowane do organizatorów przez słuchaczy cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”, które WSIiZ realizuje z sukcesem już od kilku lat. Dążąc do zmiany profilu i formuły realizacji tych spotkań, podjęta została decyzja o organizacji paneli dyskusyjnych, w trakcie których podejmowane będą ważne tematy o charakterze społeczno-kulturalnym.

Celem organizacji paneli jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana opinii i doświadczeń oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Ważnym efektem realizacji spotkań ma być wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, zwiększenie poziomu świadomości i kompetencji kulturowych oraz stworzenie warunków umożliwiających integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych.

Mając na uwadze, iż najbliższym odbiorcą misyjnej roli uczelni jest jej środowisko lokalne, zdecydowano, że spotkania organizowane będą nie w murach WSIiZ, ale w rzeszowskich instytucjach kultury tj. w Filharmonii Podkarpackiej i Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.

Cykl paneli dyskusyjnych zainaugurowany został 21 stycznia 2019 r., rozmową o problemach współczesnego chrześcijaństwa, w której udział wzięli: ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś, metropolita łódzki oraz Szymon Hołownia, dziennikarz, pisarz i publicysta.

W ramach drugiej edycji cyklu zaplanowane zostały dwa spotkania. Pierwsze odbyło się 18 grudnia 2019 r. W debacie pt. "Polskie szanse i zaniechania" udział wzieli: o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek.

Cykl zwieńczy rozmowa pt. "Siła miłości" z udziałem Lidii Niedźwiedzkiej-Owsiak i Jerzego Owsiaka oraz siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Spotkanie odbędzie się 25 marca 2020 r.