"W labiryncie świata"

Kilka słów o cyklu

Logo - Wielkie Pytania w Nauce
Cykl paneli dyskusyjnych

Jak powstała idea realizacji spotkań?

Idea organizacji cyklu zrodziła się w odpowiedzi na zainteresowanie i sugestie kierowane do organizatorów przez słuchaczy cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”, które WSIiZ realizuje z sukcesem już od kilku lat. Dążąc do zmiany profilu i formuły realizacji tych spotkań, podjęta została decyzja o organizacji paneli dyskusyjnych, w trakcie których podejmowane będą ważne tematy o charakterze społeczno-kulturalnym.

Celem organizacji paneli jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana opinii i doświadczeń oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Ważnym efektem realizacji spotkań ma być wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, zwiększenie poziomu świadomości i kompetencji kulturowych oraz stworzenie warunków umożliwiających integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych.

Nadchodzące wydarzenia

Poprzednie edycje