dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

prof. Tadeusz Pomianek - doktor habilitowany nauk technicznych, wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w 1986 r., w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Absolwent kursów „Training of Trainers for Small and Medium Enterprises” organizowanego przez Management for Development Foundation oraz “Human Resource Management” organizowanego przez Polish Business Advisory Service, a także Francuskiego Instytutu Zarządzania w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania firmą.

Do 1990 roku zajmował się przede wszystkim badaniami z obszaru inżynierii materiałowej, a później problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, jak też tworzeniem infrastruktury okołobiznesowej z zakresu edukacji, badań i doradztwa. 

Pomysłodawca i główny twórca Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także współtwórca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i współorganizator jego agend. Inicjator wielu edukacyjnych i społecznych projektów m.in.: Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów (RSM), sieci Centrów Wspierania Biznesu (CWB), Centrum Korespondencyjnego EURO INFO. Współzałożyciel prestiżowego wydawnictwa Copernicus Center Press, które powołano z inicjatywy ks. prof. Michała Hellera, laureata Nagrody Templetona. W latach 1994 – 1996 współinicjator i trener pierwszego w Polsce szkolenia satelitarnego z zakresu zarządzania firmą dla firm i agencji rozwoju regionalnego. W latach 2004 – 2006, 2008 – 2016 pełnił funkcję Prezesa Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji Konfederacji Lewiatan.

Od wielu lat zaangażowany w działania na rzecz stworzenia systemu funkcjonowania szkolnictwa wyższego na zasadach rzetelnej konkurencji, wspierającego jakość. Autor wielu publikacji i ekspertyz na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Autor i współautor książek m.in. „W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkolnictwa wyższego nie tylko w Polsce” (2004), „Czas na sanację” (2003). Ponadto autor 100 artykułów, 25 raportów, ponad 100 ekspertyz oraz 7 patentów.

Odznaczony m.in.: Krzyżem Odrodzenia Polski (2011), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną (1988), Nagrodą PAN- u za cykl publikacji (1988), Brązowym Krzyżem Zasługi (1977). W 2017 r. uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Rzeszowa, a także nagrodę Edukatora Roku (2014) oraz Menedżera Roku miesięcznika Home & Market (2004). Ponadto, zdobył 1 miejsce w kategorii: działalność na rzecz środowiska i regionu za opracowanie systemu stypendialnego w ogólnopolskim konkursie Pro Publico Bono w 2000 roku.


Drukuj