o. Ludwik Wiśniewski OP

o. Ludwik Wiśniewski OP - dominikanin, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL.

Od początku działalności duszpasterskiej niekonwencjonalnymi pomysłami zwracał uwagę młodzieży i wzbudzał zainteresowanie Służb Bezpieczeństwa. Po święceniach w 1961 r. trafił do Gdańska, gdzie został duszpasterzem akademickim. Funkcję tą pełnił przez trzy lata. Po zakończeniu studiów na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1966-1968) powrócił do Gdańska i do 1972 ponownie prowadził duszpasterstwo akademickie przy gdańskim kościele świętego Mikołaja, które za jego czasów stało się znaczącym w mieście ośrodkiem kulturalnym, ośrodkiem niezależnej myśli. Od 1972 roku pracował jako duszpasterz akademicki w Lublinie, potem we Wrocławiu i Krakowie. Jako duszpasterz akademicki najpierw w Gdańsku, a potem w Lublinie potrafił wydobywać i skupiać wokół siebie najciekawszą, poszukującą wyrazu dla swego sprzeciwu młodzież.

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych, ojciec L. Wiśniewski otwarcie związał się z opozycją demokratyczną. Utrzymywał kontakty z Komitetem Obrony Robotników, a w marcu 1977 roku podpisał „Apel do społeczeństwa polskiego” - pierwszy dokument Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wspierał też swoich gdańskich wychowanków, gdy Ci tworzyli Ruch Młodej Polski. NRD-owskie Stasi wymieniała o Wiśniewskiego wśród 60 najbardziej niebezpiecznych członków opozycji.

Obecnie o. Ludwik Wiśniewski mieszka w Lublinie, gdzie od kilku lat angażuje się w nową inicjatywę obywatelską - Akademię "Złota 9" (to adres lubelskiego klasztoru, w którym przebywa). Akademia powstała z myślą o ludziach młodych, którzy chcą się uczyć odpowiedzialności za Ojczyznę i świat. Jej charakter opisał ojciec Ludwik w czteropunktowym dokumencie programowym: kontakt z Mistrzami, wyzwalanie siły twórczej każdego z uczestników, wartości – duszą odpowiedzialności, a nie tylko techniką działania i, po czwarte, zaufanie jest warunkiem sukcesu.

W 2006 r. odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2011 roku został honorowym obywatelem Gdańska. W 2015 został odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. O. Ludwik Wiśniewski jest także Laureatem Medalu Świętego Jerzego oraz Nagrody im. ks. Józefa Tischnera.


Drukuj