prof. Aleksander Hall

prof. Aleksander Hall - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, polityk, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki.

W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, współzałożyciel Ruchu Młodej Polski, redaktor „Bratniaka” i „Polityki Polskiej”. Brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej (sierpień 80.) Członek podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Gdańsku, zaś po wprowadzeniu stanu wojennego, w latach 1985 – 1989 członek Klubu Myśli Politycznej Dziekania. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Poseł na Sejm RP I i III kadencji.

Pracował w redakcji „Przeglądu Katolickiego” i „Polityki Polskiej”, był współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. Publikował również na łamach „Rzeczpospolitej” oraz „Gazety Wyborczej”.

Od 2002 r. wykładowca w Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Autor wielu książek, m.in.: „Zła zmiana” (2016), „Przebyta droga 1989-2009” (2009); „Historia francuskiej prawicy 1981-2007” (2009), „Francja i wielcy Francuzi” (2007), „Naród i państwo w myśli politycznej Charlesa de Gaulle'a” (2005), „Czas na sanację” (2003).

W 2012 r. został laureatem prestiżowej Nagrody Historycznej POLITYKI za książkę “Osobista historia III Rzeczypospolitej”.

Za swoją działalność odznaczony m.in.: Orderem Orła Białego (2010), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015). W 2015 r. został odznaczony przez Prezydenta Republiki Francuskiej Orderem Oficera Legii Honorowej.


Drukuj