Zbigniew Lew-Starowicz

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kazimierz Lew-Starowicz

PROF. DR HAB. N. MED. ZBIGNIEW KAZIMIERZ LEW-STAROWICZ – psychiatra i psychoterapeuta, ekspert z zakresu seksuologii i konsultant krajowy w tej dziedzinie, profesor nauk medycznych.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1966), a także filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1981 roku obronił pracę doktorską, w 1985 habilitował się, w 2015 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Zawodowo związany m.in. z Akademią Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Od wielu lat jest cenionym ekspertem w dziedzinie seksuologii. Od 1994 roku pełni funkcję Konsultanta Krajowego z zakresu seksuologii. W latach 1995–1996 był ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie edukacji seksualnej, a w latach 1996–1998 liderem programu edukacji seksualnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Członek Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej.

Autor licznych prac z zakresu psychiatrii, a zwłaszcza seksuologii. Opublikował też wiele pozycji popularnonaukowych, związanych głównie z zagadnieniami dotyczącymi seksualności.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1997) i Krzyżem Oficerskim (2012) Orderu Odrodzenia Polski.


Drukuj