Przybij piątkę nauce - #historia #wiedzaospołeczeństwie

Pasjonatów historii i wiedzy o społeczeństwie w sposób szczególny zapraszamy do obejrzenia spotkania pt. „Polskie szanse i zaniechania”, z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego OP, prof. Aleksandra Halla, prof. Pawła Kowala oraz prof. Tadeusza Pomianka, a także wykładu prof. Stefana Chwina pt. „Terroryzm i piękno – między historią a literaturą”.

Problematyka pierwszego spotkania pt. „Polskie szanse i zaniechania”, dotyczy perspektyw rozwoju gospodarczego w Polsce, tożsamości europejskiej i wartości społecznych. W intersującej dyskusji, Eksperci wymieniają się poglądami i doświadczeniem, podejmując próbę odpowiedzi na pytania: Jaka polityka nam służy i umacnia pozycję międzynarodową? Na czym polega słabość międzynarodowych struktur? Jakie procesy społeczno–gospodarcze, wczoraj i dziś, nas wzmacniały - a jakie nas degradowały i były źródłem podziałów społecznych? I w końcu, co zrobić, aby wzajemna nieufność i niechęć była źródłem refleksji, która zrodzi koncept na odnowienie państwa –państwa, które potrafi wykorzystać potencjał i społeczną energię na rzecz wspólnego dobra?

W ramach drugiego wykładu pt. „Terroryzm i piękno – między historią a literaturą”, prof. Stefan Chwin w sposób wnikliwy i równocześnie ciekawy omówił zagadnienie terroryzmu. Przedstawiona tematyka łączy wątki historyczne z polską literaturą. W trakcie wystąpienia Pan Profesor wykorzystał m.in. fragmenty dzieł Adama Mickiewicza czy Juliusza Słowackiego i zabrał słuchaczy w podróż od przełomu wieków XVIII i XIX – gdy pod naciskiem Rosji i Prus rozpadała się I Rzeczpospolita – do czasów współczesnych.

Zobacz - poza historią - inne przedmioty ujęte w akcji Przybij piątkę nauce.

Obejrzyj spotkania na YouTube lub posłuchaj podcastów na jednym z serwisów streamingowych: SoundCloud lub Spotify

Paradoksy ochrony zabytków w Polsce

prof. Stanisław Waltoś

Zawirusowana demokracja

prof. Aleksander Hall

Kebab z Koszatki. Życie codzienne w Pompejach

Paulina Jurkowska-Pudełko

Polskie szanse i zaniechania

 o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal, prof. Tadeusz Pomianek

Terroryzm i piękno – między historią a literaturą

prof. Stefan Chwin

Tortury i walka o ich zakaz

prof. dr hab. Stanisław Waltoś

Pozycja Polski w poszerzonej UE. Korzyści z członkostwa

Danuta Hubner

Obecne wyzwania dla Polski w Unii Europejskiej

dr Rafał Trzaskowski

Polityka Amerykańska wobec Azji

Longin Pastusiak

Dylematy polskiej polityki bezpieczeństwa

prof. Adam Rotfeld

Rozwój gospodarczy Chin i stosunki z Unią Europejską

Ksawery Burski

Zobacz też inne przedmioty

Biologia - Przybij piątkę nauce
Język Polski - Przybij piątkę nauce

Drukuj