Lista przedmiotów

Do Państwa dyspozycji Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oddaje materiały filmowe i dźwiękowe pomocne w systematyzowaniu i utrwalaniu wiedzy uczniów, a także wspierające ich w przygotowaniach do egzaminów. Udostępnione wykłady zostały przyporządkowane do poszczególnych przedmiotów uwzględnionych w podstawie programowej. Dodatkowe uzupełnienie bogatej bazy zasobów edukacyjnych stanowią treści z obszaru rozwijania kluczowych kompetencji społecznych, profilaktyki zdrowia oraz psychologii relacji.

Projekt na charakter niekomercyjny. Z udostępnionych materiałów mogą Państwo korzystać bez żadnych dodatkowych zobowiązań.

Historia - Przybij piątkę nauce
Akademia Kompetencji - Przybij piątkę nauce
Biologia - Przybij piątkę nauce
Język Polski - Przybij piątkę nauce
Nauki ścisłe - Przybij piątkę nauce
Psychologia Relacji - Przybij piątkę nauce
Fizyka - Przybij piątkę nauce
Fizyka - Przybij piątkę nauce
Kalejdoskop - Przybij piątkę nauce