"Przybij Piątkę Nauce"

O projekcie

Logo - Przybij Piątkę Nauce

Mając na celu propagowanie kultury dzielenia się wiedzą oraz rozpowszechnianie idei otwartego dostępu do nauki, edukacji i dóbr kultury, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza do udziału w projekcie „Przybij piątkę nauce”. Jego celem jest inspirowanie wszystkich, którzy kochają naukę dokonaniami wybitnych polskich badaczy oraz wzmocnienie zainteresowania naukowymi metodami poznawania rzeczywistości. Zainteresowanie społeczeństwa nauką to dla nas element misji, ważne zadanie, gdyż buduje kapitał społeczny, a także zachęca do samorozwoju. To także szansa na uczynienie naszego kraju bardziej innowacyjnym z wysoko rozwiniętym rynkiem pracy.

W ramach projektu udostępniamy materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu wykładów i spotkań otwartych zrealizowanych przez WSIiZ z udziałem wybitnych autorytetów świata nauki. Spotkania pogrupowane zostały w bloki tematyczne, ułatwiające wyszukiwanie treści. Zapraszając Państwa do udziału w tym projekcie, pragniemy włączyć się popularyzowanie wiedzy, przybliżać informacje o tym co ważne i szukać odpowiedzi na nawet te wielkie i trudne pytania.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które mamy nadzieję – będą znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki.

Jak to się zaczęło…

W pierwszych tygodniach ubiegłorocznego lockdownu, wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli prowadzącym zajęcia online, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępniła bezpłatnie część uczelnianych zasobów filmowych i dźwiękowych. Do dyspozycji nauczycieli przekazaliśmy ponad 30 godzin materiałów filmowych oraz audio, zawierających relacje z ponad 50 wykładów i spotkań otwartych zrealizowanych między innymi w ramach projektów: „Wielkie Pytania w Nauce” i w „Labiryncie świata”. Naszymi ekspertami byli wybitni przedstawiciele świata nauki, a wśród nich: ks. prof. Michał Heller, śp. prof. Jerzy Vetulani, prof. Tadeusz Pomianek, prof. Jerzy Bralczyk, prof. Jerzy Hausner, o. Ludwik Wiśniewski, prof. Adam Rotfeld, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, śp. prof. Jan Winiecki, prof. Aleksander Hall, Danuta Hubner czy Janina Ochojska. Spotkania pogrupowane zostały w bloki tematyczne, ułatwiające nauczycielom wyszukiwanie pożądanych treści. W czasie nauczania zdalnego materiały opracowane przez WSIiZ stały się uzupełnieniem lekcji historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, fizyki oraz języka polskiego. Ze względu na zainteresowanie tym projektem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uruchamia obecnie jego trzecią edycję.

Lista przedmiotów objętych projektem

Materiały filmowe i audio zrealizowane w ramach drugiej edycji „Przybij piątkę nauce” poszerzą bazę zasobów udostępnianych przez WSIiZ wszystkim zainteresowanym.

Image