Organizator cyklu "Wielkie Pytania w Nauce"

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wyższa Szkoła Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie to niepubliczna uczelnia, która powstała w 1996 roku. Uczelnia oferuje kształcenie na studiach I i II stopnia m.in. na kierunku Zarządzanie, Informatyka, Logistyka, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Grafika komputerowa i produkcja multimedialna, Programowanie, Marketing interaktywny, Kosmetologia oraz Dietetyka. Od 2015 r. WSIiZ jako czwarta uczelnia w kraju, otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Tym samym zyskała status uczelni akademickiej. WSIiZ oferuje także kształcenie na studiach podyplomowych oraz w ramach uniwersytetu trzeciego wieku.

WSIiZ z sukcesem prowadzi także badania naukowe zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych. Zajęcia prowadzą m.in. profesorowie z najlepszych zagranicznych uniwersytetów oraz praktycy biznesu. Uczelnia współpracuje z wieloma firmami i instytucjami, dzięki czemu studenci uczestniczą w komercyjnych projektach podmiotów biznesowych.

WSIiZ znajduje się w czołówce polskich uczelni niepublicznych o klasie międzynarodowej. Od 2001 roku w uczelni kształcą się studenci z zagranicy, którzy mają możliwość studiowania wybranych kierunków w języku angielskim, w tym na jedynych w Polsce, elitarnych ścieżkach General Aviation i Aviation Management. Obecnie w WSIiZ kształci się ponad 6 tys. studentów, w tym blisko 1500 studentów obcokrajowców pochodzących z 50 krajów świata. Mury uczelni opuściło już ponad 40 tys. osób.

Od wielu lat WSIiZ realizuje długofalową strategię zrównoważonego rozwoju. Efektem umiejętnego łączenia działalności naukowo-dydaktycznej uczelni z działalnością biznesową jest dywersyfikacja źródeł przychodów. Obecnie udział przychodów z działalności pozadydaktycznej wynosi ponad 50%, co czyni WSIiZ unikatową w skali kraju.

WSIiZ posiada 28 000 m2 własnej powierzchni dydaktyczno-biurowej, w tym 50 specjalistycznych laboratoriów usytuowanych w budynku głównym w Rzeszowie oraz w nowoczesnym kampusie w podrzeszowskiej Kielnarowej, w skład którego wchodzi m.in. Centrum Edukacji Międzynarodowej (CEM).

WSIiZ od kilku lat poddawana jest weryfikacji poprzez uznane rankingi i oceny prowadzone przez niezależnych ekspertów krajowych, jak i międzynarodowych. Na świecie jednym z najbardziej opiniotwórczych rankingów jest U-Multirank realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyniki tego rankingu potwierdzają wysoką pozycję WSIiZ wśród polskich uczelni wyższych. W rankingu szczególnie doceniono badania, transfer wiedzy oraz jakość kształcenia. W ogólnej klasyfikacji WSIiZ uzyskała noty „A” – bardzo dobry i „B” – dobry, w kilkunastu kategoriach.

W najnowszej edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”, uczelnia po raz ósmy uzyskała prestiżowy tytuł „ Uczelnia Liderów”. WSIiZ została doceniona za wieloaspektową aktywność środowiska akademickiego uczelni na rzecz budowania w niej kultury jakości, rozwijania współpracy nauki i biznesu oraz kreowania powiązań z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

WSIiZ znajduje się również w gronie nowoczesnych uczelni międzynarodowych, zachowujących standardy wypracowane w ramach Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Uzyskanie prawa do używania logo HR Excellence in Research potwierdza, że WSIiZ jest instytucją oferującą naukowcom warunki pracy i rozwoju zgodne z europejskimi standardami.