"Terroryzm i piękno. Między historią a literaturą"

W ramach kolejnej odsłony cyklu inspirujący wykład pt. „Terroryzm i piękno – między historią a literaturą” wygłosił prof. Stefan Chwin. Profesor zachwycił zgromadzoną publiczność oryginalną tematyką wykładu oraz bogactwem i pięknem języka polskiego.

– Terroryzm i piękno, trudno o bardziej odległe pojęcia. Dzisiaj ta rażąca sprzeczność wydaje się oczywista, to jednak związki są splątane i pokręcone, szczególnie gdy staniemy przed pytaniem podstawowym: jaka była i jaka jest postawa polskiej kultury wobec terroryzmu dawniej i dzisiaj?
– rozpoczął swój wykład prof. Stefan Chwin.

W pierwszej części wykładu Profesor zaznaczył, że część historyków uważa, iż początki polskiego terroryzmu sięgają szlachcica Michała Piekarskiego, który 15 listopada 1620 roku, dokonał zamachu na króla Polski Zygmunta III Wazę przed Katedrą św. Jana w Warszawie. Jednak wątpliwości budzi czy ten czyn można uznać za terroryzm, ponieważ Piekarski inspirowany był względami czysto osobistymi, chciał się zemścić za utratę praw do zarządzania własnym majątkiem. Motywy prawdziwego terroryzmu, jak podkreślał Profesor są zawsze ponadosobiste. – Prawdziwy terrorysta zabija zawsze dla jakiejś sprawy ogólniejszej, która wykracza poza jego osobiste urazy.

Profesor w swoim wykładzie skupił się na tak rozumianej formie terroryzmu, która wiąże się z „użyciem przemocy, bądź groźby użycia przemocy o jawnej, maksymalnie nagłośnionej motywacji, która poprzez uderzenie w cel pośredni, chce wymusić zmianę polityczną na jakiejś instytucji lub zbiorowości, jakiejś ogólnie ważnej sprawy”.

W swojej prelekcji Profesor przedstawił w sposób niezwykle interesujący różne zabarwienia terroryzmu, w tym jego piękną stronę związaną przykładowo ze zrywem patriotycznym wobec zaborców. Przedstawiona tematyka łączyła wątki historyczne z polską literaturą m.in. dziełami Adama Mickiewicza, czy Juliusza Słowackiego, od przełomu wieków XVIII i XIX – gdy pod naciskiem Rosji i Prus rozpadała się I Rzeczpospolita – kończąc na czasach współczesnych.

Druga część spotkania miała formę interaktywną z udziałem publiczności.

Zapowiedź - Terroryzm i piękno. Między historią a literaturą
Plakat - Terroryzm i piękno. Między historią a literaturą

Relacja filmowa

"Terroryzm i piękno.
Między historią a literaturą"

Relacja zdjęciowa

"Terroryzm i piękno.
Między historią a literaturą"


Drukuj