Wojciech Bonowicz

Wojciech Bonowicz - Nota biograficzna

WOJCIECH BONOWICZ (*1967) jest poetą i publicystą stale współpracującym z „Tygodnikiem Powszechnym” i miesięcznikiem „Znak”. Opublikował kilka tomów poetyckich, m.in. „Wybór większości” (1995; Nagroda im. K. K. Baczyńskiego), „Pełne morze” (2006; Nagroda Literacka Gdynia 2007), „Polskie znaki” (2010; nominacja do Nagrody Poetyckiej Silesius), „Echa” (2013; nominacje do Nagrody im. Wisławy Szymborskiej 2014 i Nagrody Nike 2014) oraz „Druga ręka” (2017).