Polskie szanse i zaniechania

Polskie szanse i zaniechania – zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania

Drugą edycję cyklu „W labiryncie świata” zainaugurowano w dniu 18 grudnia br. debatą pt. „Polskie szanse i zaniechania”. W panelu udział wzięli: o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek. Spotkanie poprowadził publicysta Tygodnika – red. Wojciech Bonowicz.

W czasie wystąpień wprowadzających o. L. Wiśniewski nawiązał do korzeni chrześcijaństwa oraz roli Kościoła w budowaniu wspólnej tożsamości europejskiej. Profesor P. Kowal odniósł się do zagadnień związanych z budowaniem relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. W dalszej części spotkania prof. A. Hall dokonał krytycznej oceny zagadnień związanych z realizowaną polityką z krajami Europy Zachodniej. Część wprowadzającą do dyskusji zakończyło wystąpienie prof. T. Pomianka, który odniósł się do sprawach gospodarczych i pogłębiających się podziałów społecznych

Zobacz relację filmową Zobacz relację zdjęciową

W drugiej części spotkania W. Bonowicz poprowadził bardzo interesującą dyskusję. Pytania, które zostały zadane Panelistom dotyczyły między innymi sojuszu ołtarza z tronem, mniejszości ukraińskiej, decentralizacji oraz obecności kobiet w życiu politycznym. Padło też pytanie o ideę, która może sprawić, że znów poczujemy się wspólnotą.


Drukuj