„Seksualność człowieka - prawdy i mity”

„Seksualność człowieka - prawdy i mity” - zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania

Wykłady otwarte organizowane przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach cyklu „Wielkie Pytania w Nauce” cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nie inaczej było również w przypadku spotkania z udziałem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza oraz o. dra Ksawerego Knotza pt. „Seksualność człowieka – prawda i mity”. W zaledwie kilkadziesiąt godzin zostało pobranych ponad 1200 bezpłatnych biletów, a na listę rezerwową wpisało się blisko 400 chętnych.

prof. Zbigniew Lew-Starowicz

W czasie spotkania, jako pierwszy głos zabrał prof. Z. Lew-Starowicz. Pan Profesor przedstawił m.in. wyniki badań na temat roli seksu w życiu Polaków, które opatrzył zabawnym komentarzem. Zresztą humoru w czasie wykładu Profesora było sporo, a publiczność reagowała żywiołowo. Puentując należy stwierdzić, iż seks jest nie tylko bardzo dobrym sposobem na utrzymywanie bliskiej więzi z drugim człowiekiem, ale również sprzyja naszemu zdrowiu.

Ojciec dr K. Knotz skupił się przede wszystkim na wyjaśnieniu jak należy rozumieć seksualność w świetle etyki chrześcijańskiej. Odniósł się również do teologii ciała wg św. Jana Pawła II. Ojciec zaznaczył, iż celem współżycia seksualnego nie może być jednak sama przyjemność, ale zbudowanie więzi, przeżycie jedności w intymnym spotkaniu kochających się osób.

o. Ksawery Knotz

W drugiej części spotkania Prelegenci odpowiadali na pytania zadane przez Artura Sporniaka, redaktora „Tygodnika Powszechnego”, jak i publiczność. Pytania, które zostały zadane Prelegentom dotyczyły między innymi: wprowadzenia edukacji seksualnej do szkół, sztuki miłości, granic fantazji seksualnej, a także aplikacji randkowych.

Zobacz relację podsumowującą spotkanie.


Drukuj