Zawirusowana demokracja - Aleksander Hall

Diagnoza polskiej demokracji – wykład prof. Aleksandra Halla

Przybij piątkę nauce

Obrona demokracji stała się dla wielu środowisk i organizacji zadaniem numer jeden – tak w Polsce, jak i w innych miejscach na świecie. Czy jednak na pewno wiemy, czym jest demokracja i co stanowi jej istotę?

Znajdujemy się na drodze prowadzącej od demokracji do autorytaryzmu. Polska z pewnością nie jest państwem totalitarnym ani dyktaturą, nie jest też już jednak klasyczną demokracją konstytucyjną.
- uważa prof. Aleksander Hall.

Wykład prof. Halla „Zawirusowana demokracja” otworzył kolejną edycję cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Aktualna kondycja demokracji w Polsce boryka się z szeregiem problemów, takich jak: nieodpowiedzialność i populistyczne zapędy klasy politycznej czy brak kontroli ze strony obywateli. Ponadto, zdaniem prof. Halla demokrację w naszym kraju osłabiają koncentracja coraz większej władzy w jednym ośrodku decyzyjnym, dążenia do podporządkowania sędziów i sądów władzy wykonawczej, zawłaszczanie przez jedną partię instytucji państwowych, które powinny mieć charakter publiczny (spółki skarbu państwa, służba cywilna), oraz ingerencja w działalność mediów (zamiana mediów publicznych na partyjne oraz zakusy zawłaszczenia mediów prywatnych). 

Największym zagrożeniem w opinii profesora Halla jest to, że zmiany, o których mowa powyżej nie zachodzą gwałtownie, a erozja mechanizmów demokratycznych następuje stopniowo, co sprawia, że społeczeństwo przyzwyczaja się do zmieniającej się sytuacji, a w pewnym momencie na refleksję i sprzeciw może być już za późno.

Prof. Aleksander Hall odpowiadał także na pytania słuchaczy, dotyczyły one między innymi Brexitu, możliwości wyjścia Polski z Unii Europejskiej oraz przyczyn niskiej frekwencji podczas wyborów. Były opozycjonista zwrócił uwagę, że jest w stanie wyobrazić sobie scenariusz, w którym Polska, pozostając formalnie w Unii Europejskiej, jest de facto izolowana na arenie międzynarodowej.

Zobacz wykład „Zawirusowana demokracja” prof. Aleksandra Halla

O projekcie „Przybij piątkę nauce”

W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zrealizowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki.

Drukuj