Paradoksy ochrony zabytków w Polsce

Paradoksy ochrony zabytków w Polsce – wykład prof. Stanisława Waltosia

Ochrona zabytków ważnych z punktu widzenia kultury i tożsamości narodowej oraz zapewnienie społeczeństwu dostępu do tego rodzaju dziedzictwa wydają się niekwestionowanym celem polityki kulturalnej każdego państwa. Zdaniem prof. Stanisława Waltosia system ochrony zabytków w Polsce jest jednak pełen paradoksów i właśnie o nich będzie mowa w ramach kolejnego wykładu, realizowanego w cyklu „Przybij piątkę nauce”.

Według prof. Stanisława Waltosia  w państwie polskim po 1918 roku w obszarze ochrony zabytków pojawiło się bardzo wiele paradoksów i nic nie zapowiada, że nie będą powstawać następne. Podczas najbliższego wykładu prof. Waltoś poda mnóstwo przykładów tego typu sytuacji: Mowa będzie o paradoksie „nieprawego łoża” pierwszych polskich przepisów o ochronie zabytków, o ustawowym paradoksie zabytku nie będącego zabytkiem, paradoksie hasła „Cała Polska odbudowuje swą stolicę” oraz o paradoksie jasnych stron w odstępowaniu od rygorów „Karty Ateńskiej” podczas odbudowy zabytków w powojennej Polsce. W swoim wykładzie poruszę także problemy związane z przechowywanymi w Krakowie zbiorami Preussische Staatsbibliothek w Berlinie oraz berlińską kolekcją zabyt-kowych samolotów, wspomnę ponadto o paradoksie historycznej konkurencji Pałacu Kultury i Nauki i Pałacu Saskiego w Warszawie i kłopotach z niechcianymi pomnikami oraz o idei odbudowy zamków kazimierzowskich, jak również o paradoksie zasadności pielęgnowania hitlerowskich poczynań architektonicznych w Krakowie. Osobnym problemem jest kwestia zasadności pomijania zasług w odbudowie zabytków osób z współczesnymi „hakami” w życiorysach – informuje prof. Stanisław Waltoś.

Pobierz bilet na spotkanie (stacjonarne) 

Wykład pt. „Paradoksy ochrony zabytków w Polsce” prof. Stanisława Waltosia odbędzie się 17 listopada br. o godz. 12.00 w Auli im. prof. J. Chłopeckiego w siedzibie WSIiZ przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Forma wykładu będzie miała charakter hybrydowy: część uczestników będzie mogła wziąć udział w wydarzeniu stacjonarnie, dla pozostałych przewidziana jest transmisja online.

Prof. Stanisław Waltoś to polski prawnik i nauczyciel akademicki, profesor nauk prawnych, wieloletni członek PAN i PAU, pracownik UJ, a w latach 1977-2011 dyrektor Muzeum Uni-wersytetu Jagiellońskiego. Prof. Stanisław Waltoś w latach 1997-2019 był pracownikiem WSIiZ, posiada tytuł profesora honorowego naszej Uczelni. Jest tutaj ta informacja!

O projekcie „Przybij piątkę nauce”:
W ramach projektu „Przybij piątkę nauce” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rze-szowie udostępnia materiały filmowe oraz audio, zawierające relacje z kilkudziesięciu zreali-zowanych wykładów i spotkań otwartych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w 3. środę każdego miesiąca do udziału w spotkaniach, które – mamy nadzieję – są znakomitym instrumentem dyfuzji wiedzy i popularyzacji nauki


Drukuj