Dr Zofia Matusiewicz

Matematyka jest wszędzie!

Niezależnie od tego czy naszemu umysłowi bliżej jest do nauk ścisłych czy humanistycznych, matematyka jest obecna w życiu codziennym każdego, nawet jeśli nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Ustawianie budzika, nakrywanie do stołu, planowanie remontu to czynności, w których bez podstawowej wiedzy matematycznej ani rusz. Przecież gdy dzwoni budzik wielu z nas przelicza minuty, które możemy jeszcze spędzić w łóżku. Z kolei rozkładając talerze do rodzinnego śniadania korzystamy z równoliczności, a przygotowując remont - liczymy pola ścian, żeby nie kupić za dużo farby. Zmęczeni codziennymi obowiązkami, na koniec musimy jeszcze pamiętać o prawie Archimedesa, żeby nie nalać za dużo wody do wanny.

Dr Zofia Matusiewicz w trakcie wykładu „Po co nam ta matematyka?” wyraźnie uzmysłowiła słuchaczom, jak często i w jakich obszarach matematyka jest obecna w naszym codziennym życiu, skupiając się na następujących obszarach:

Logika – która zajmuje się badaniem związków między zdaniami,

Analiza danych – polegająca na gromadzeniu informacji oraz badaniu występujących pomiędzy nimi zależności w celu podjęcia określonej decyzji,

Kryptografia – która jest nieodzowna do zapewnienia naszego bezpieczeństwa w świecie wirtualnym. Obecnie kryptografia skupia się na matematycznych metodach związanych z ochroną informacji, poufnością i integralnością danych oraz ich uwierzytelnieniem (np. w celu ochrony dostępu do naszego konta bankowego).

Dr Zofia Matusiewicz odpowiedziała także na pytania słuchaczy, dzieląc je na trzy bloki tematyczne: dydaktyka matematyki, odkrycia naukowe i różne zastosowania współczesne. Dzięki temu słuchacze otrzymali uporządkowaną dawkę wiedzy dotyczącą wskazanych obszarów, w tym na przykład odkryć matematycznych oraz zależności pomiędzy matematyką a medycyną.

Zobacz wykład pt. „Po co nam ta matematyka?”

Dr Zofia Matusiewicz jest doktorem nauk matematycznych. Uczestniczyła w wielu projektach naukowych związanych z automatycznym odkrywaniem wiedzy z tablic danych opartych na teorii zbiorów przybliżonych i podejściach pokrewnych. Brała udział także w projektach dydaktyczno-rozwojowych jako trener lub autor kursu, a jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół matematyki stosowanej, systemów informatycznych i wnioskowania z wykorzystaniem relacyjnych układów równań. 


Drukuj