Małgorzata Wejsis-Gołębiak

O prawach człowieka – prelekcja mgr Małgorzaty Wejsis-Gołębiak

Aktualności

Pani mgr Małgorzata Wejsis-Gołębiak w swojej prelekcji przekazała wiele ważnych informacji na temat praw człowieka. Są one niezmiernie istotne i dotyczą każdego z nas. Prelegentka podkreśliła, że powinny być one przestrzegane stale, w każdym kraju, zarówno w tych nisko- jak i wysokorozwiniętych.

Na początku wykładu Prelegentka przybliżyła słuchaczom przykład zawalenia się dachu fabryki w Bangladeszu, gdzie nie zostały poszanowane prawa człowieka. Ten tragiczny wypadek zwrócił uwagę na bardzo poważny problem i zaczęto negocjować egzekwowanie praw ludzi na polu międzynarodowym.

Polska stara się realizować istotne założenia dotyczące praw człowieka już teraz, podejmuje aktywne działania na tym polu –podkreśliła M. Wejsis-Gołębiak. Podała wiele trafnych przykładów, które wzbogaciły wykład. Prelegentka zauważyła, że tradycyjnie, prawa człowieka postrzegane są między obywatelem z państwem. Jest to duże uproszczenie, ponieważ przestrzeganie ich jest obowiązkiem każdego z nas. Za poszanowanie praw człowieka odpowiedzialni są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy powinni tych praw przestrzegać, ale także władze oraz organizacje, które winni dopilnować formalności regulujących egzekwowanie wspomnianych praw.

Kwestia odpowiedzialności podmiotów biznesowych za naruszenie praw człowieka to bardzo złożony problem prawny dotyczący nas wszystkich. Prawie w każdym kraju prawa człowieka są łamane, ale w inny sposób. W przypadku krajów rozwijających się problem ten dotyczy przede wszystkim pracy niewolniczej oraz wykorzystywania do pracy dzieci. Natomiast w krajach rozwiniętych pracy nielegalnych imigrantów. Mnóstwo organizacji i fundacji zajmuje się prawami człowieka. Prace legislacyjne nad tym obszarem wciąż trwają, tworzone są przepisy dotyczące poszczególnych krajów, jak i Unii Europejskiej. W dalszej części prelekcji M. Wejsis-Gołębiak zaprezentowała również przykłady, jak Unia Europejska i poszczególne państwa podchodzą do tematu praw człowieka. Zaznaczyła także jakie działania w tym obszarze były, są i będą podejmowane. Prelegentka podkreśliła:

Temat praw człowieka w biznesie jest wciąż ważny i obecny, a przy tym stale zyskuje na znaczeniu.

Ostatni wykład z cyklu „Przybij piątkę nauce” powinien więc być pozycją obowiązkową zarówno dla pracowników, przyszłych pracowników, ale także dla przedsiębiorców i osób, które planują prowadzić własną działalność gospodarczą. Poszanowanie praw człowieka powinno być przestrzegane zawsze, a odpowiednie organy powinny kontrolować ten proces.

Gdyby nasi słuchacze byli żądni więcej wiedzy w tym temacie, prelegentka mgr M. Wejsis-Gołębiak podaje wiele stron internetowych i artykułów, dzięki którym można zgłębić wiedzę w tym zakresie.

Zachęcamy do obejrzenia relacji ze spotkanie 

Drukuj